ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PER LÍNIES REGULARS

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. li fa arribar esta enquesta per a coneixer en detall el seu estat de satisfacció com a client i poder millorar en el servei que li oferim.

Línia

Data

Sexe de l' entrevistat
 
 Home Dona

Li agraïm el temps i l'esforç dedicats a l'emplenament de l'enquesta i li preguem ens la remeti al més aviat que li sigue possible.

Qualifique entre 1 (un) i 6 (sis):

1. L'horari establert és suficient
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

2 .Confia en el conductor per resoldre imprevistos
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

3. Les parades estan ben situades
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

4. El servei li sembla fàcilment accessible
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

5. Confia en la informació proporcionada
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

6. Li és fàcil obtenir informació del servei (dins del vehicle, a les parades, oficines)
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

7. Confia en el compliment de l' horari programat
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

8. La velocitat de la línia és l'adequada
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

9. Els empleats l'atenen correctament
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

10. Confia en que els seus comunicats a l'empresa seran atesos i contestats en un termini curt de temps
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

11. Confia en l'empresa per solucionar problemes relacionats amb el servei
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

12. Els vehicles li semblen adequats en quant a comoditat
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

13. Els vehicles estàn nets i en bon estat de mantenimient
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

14. El servei es segur davant possibles accidents e incidents
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

15. Sent que respecta el medi ambient
 
 Totalment d' acord D' acord No ho sé En desacord Totalment en desacord

Anoteu qualsevol observació o suggeriment que vulga fer-nos:

 
Per enviar la sol · licitud escriu les lletres: captcha

Valorem les seues opinions perquè ens permeten millorar el servei que oferim. Els comuniquem que també poden enviar les seues opinions, sugerències o queixes, a través dels següents mitjans: poden escriure a: Carrer Carcaixent nº 1 12005 Castelló o enviar-nos un e-mail a: calidad@autosmediterraneo.com o cridar-nos a: Telf.964 220 054 o acudir a les nostres oficines d’atenció al client en: Carrer Carcaixent, nº1 12005 Castelló Horari de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:30 h. Juliol y Agost: de 8:00 a 15:00 h. Gracies per utilitzar el nostre servei

Departament de Qualitat d’ AUTOS MEDITERRANEO