Política de Protecció de dades

1. Qui és el Responsable del Tractament?

 El responsable del tractament dels diferents processos pel que fa a la gestió d’usuaris, clients i potencials clients, col·laboradors i proveïdors és AUTOS MEDITERRANEO S.A. , amb domicili social a C/CARCAGENTE, 1, BAJO 12005 CASTELLÓ (província de CASTELLÓ) i CIF A12000394.

A l’efecte de la nostra política de protecció de dades, el número de telèfon de contacte és el 964 220054 i el correu electrònic de contacte info@autosmediterraneo.com.

2. Quin tipus de dades tenim sobre tu i com l’hem obtingut?

Les categories de dades personals que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. tracta amb els seus clients i proveïdors són:

    • Dades identificatives
    • Adreces postals o electròniques
    • Informació empresarial
    • Dades econòmiques i de transacció
    • Imatges

En cap cas processem dades especialment protegides.

Totes les dades esmentades s’han obtingut o directament de vostè mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o a través de la seva empresa proporcionant-nos les dades identificatives i altra informació necessària per dur a terme la matèria de la relació contractual entre les parts. Serà obligació de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Pel que fa a les dades dels sol·licitants d’ocupació hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d’un currículum per part seva o l’obtenció de la seva sol·licitud a través dels serveis d’un portal d’ocupació. En aquest últim cas ha autoritzat aquesta cessió de les seves dades a la nostra empresa mitjançant la inserció de les seves dades curriculars en el portal d’ocupació.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a potencials clients, clients i proveïdors que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. recull a través dels diferents formularis de contacte i / o recollida d’informació es conservaran sempre que l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Les dades facilitades pels nostres clients i proveïdors es conservaran sempre que es mantingui la relació comercial entre les parts respectant en tot cas els períodes mínims de retenció legal segons la matèria.

En qualsevol cas AUTOS MEDITERRANEO, S.A. conservarà les seves dades personals durant el temps raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats per respondre a preguntes que sorgeixin o resolguin problemes, fer millores, activar nous serveis i complir amb els requisits exigits per la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les seves dades personals durant un període raonable de temps, fins i tot després d’haver deixat d’utilitzar els nostres productes o deixar d’utilitzar aquest lloc web. Després d’aquest període, les seves dades personals seran eliminades de tots els sistemes AUTOS MEDITERRANEO, S.A.

4. Amb quina finalitat i en quina base processem les seves dades?

En AUTOS MEDITERRANEO, S.A. ens processem les dades facilitades per persones interessades amb la finalitat de gestionar les diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en l’àmbit de la venda, servei postvenda, gestió de proveïdors, gestió de candidats, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme algunes de les següents accions en funció de la base de legitimitat respectiva:

FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Vigilància i control de l’accés a les instal·lacions Interès legítim del responsable
Gestió dels drets de protecció de dades dels interessats Obligació reglamentària
Gestió comptable, fiscal, administrativa i de facturació de clients Execució (pre)contracte; Obligació reglamentària
Gestió de sol·licituds d’informació que arribin a través de formularis web, xarxes socials o xat en línia Consentiment de la persona afectada
Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors Execució (pre)contracte; Obligació reglamentària
Gestió de reserves de clients Execució (pre)contracte
Processos de cerca, avaluació i selecció de candidats Consentiment de la persona afectada
Gestió d’imatges per a publicitat web i xarxes socials Consentiment de la persona afectada

Pel que fa a la legitimació referida a vostè està obligat a facilitar dades de caràcter personal, en el cas que no faciliti les seves dades personals no podrà executar el seu contracte, complir amb obligacions legals o derivades d’autoritats públiques.

5. Quins destinataris comunicaran les seves dades?

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. mai compartirà les seves dades personals amb cap empresa de tercers que pretenguin utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament fer-ho.

L’informem que podem facilitar les seves dades personals als òrgans de l’Administració Pública i autoritats competents en els casos en què AUTOS MEDITERRANEO, S.A. rebi una sol·licitud legal d’aquestes Autoritats o en els casos que actuïn de bona fe, considerem que aquesta actuació és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per respondre a qualsevol reclamació o reclamació legal; o protegir els drets d’AUTOS MEDITERRANEO, S.A. o dels seus clients i del públic en general.

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. podrà facilitar les seves dades personals a tercers (per exemple, proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a gestionar la nostra pàgina web o a dur a terme serveis contractats, empreses de suport informàtic i manteniment, empreses logístiques, gestors fiscals i comptables i assessorament, etc.). En qualsevol cas, aquests tercers han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. en relació amb les seves dades personals i, si escau, estaran obligats per compromisos legals amb la finalitat d’emmagatzemar les seves dades personals de forma privada i segura, i amb la finalitat d’utilitzar només la informació seguint instruccions específiques d’AUTOS MEDITERRANEO S.A.

L’informem que la nostra entitat no fa transferències internacionals de dades relatives a la gestió d’Usuaris, Clients i/o Proveïdors.

6. Quins són els seus drets com a afectats o interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si AUTOS MEDITERRANEO, S.A. està itant dades personals relatives a ell o a ella, o no.

En particular, les persones interessades podran sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament es realitza per mitjans electrònics(dret de portabilitat)).

Així mateix, les persones interessades podran sol·licitar el dret a la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que es van recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per raons relacionades amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. AUTOS MEDITERRANEO, S.A. deixarà de tramitar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament en funció del consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment podrà exercir els drets esmentats mitjançant l’escriptura de les dades de contacte que figuren en l’apartat 1, “Responsable del Tractament” d’aquesta Política de Protecció de Dades d’AUTOS MEDITERRANEO, S.A., adjuntant una còpia del seu DD. Així mateix, pot enviar-nos un correu electrònic al info@autosmediterraneo.com.

També tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

7. Protecció de dades dels usuaris del lloc web.

De conformitat amb el Reglament vigent (UE) 2016/679, AUTOS MEDITERRANEO, S.A. informa que les dades personals dels Usuaris del lloc web seran tractades per a l’activitat de tractament indicada en cada formulari de recollida de dades del nostre lloc web per AUTOS MEDITERRANEO, S.A. . Aquest tractament de les seves dades serà necessari en el seu propi consentiment. Prement el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per AUTOS MEDITERRANEO, S.A. .

Així mateix, l’informem que, llevat que l’obligació legal o el consentiment exprés per part seva AUTOS MEDITERRANEO, S.A. no transfereixi les seves dades a tercers.

Així mateix, s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de dades així com tenir altres drets reconeguts en aquest document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant AUTOS MEDITERRANEO, S.A. , C/CARCAGENTE, 1 UNDER 12005 CASTELLÓ (província de CASTELLÓ), correu electrònic: info@autosmediterraneo.com.

D’altra banda, de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AUTOS MEDITERRANEO, S.A. es compromet a no enviar publicitat per correu electrònic sense haver obtingut prèviament l’autorització expressa del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

8. Altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat

8.1 Mesures de seguretat

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. adopta els nivells de seguretat exigits per la normativa europea i espanyola vigent en matèria de protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, abast, context i finalitats del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat variable i gravetat dels seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Tractament de dades infantils

En virtut de l’RGPD 679/2016 de la UE i del LOPDGDD 3/2018, els menors majors de 14 anys poden donar el seu consentiment per a la contractació de serveis de la societat de la informació, com ara el registre del fòrum, l’emplenament d’un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat d’AUTOS MEDITERRANEO, S.A. comprovar la veracitat de l’edat indicada pel menor.

Per al tractament de les dades dels menors de 14 anys aquesta recollida de dades es durà a terme sempre sota el consentiment exprés dels pares o tutors legals.

8.3 Modificacions de la nostra Política de Protecció i Privadesa de Dades

Ocasionalment, AUTOS MEDITERRANEO, S.A. podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Consulteu aquesta secció periòdicament si hi ha canvis que poden haver existit i com us poden afectar.

8.4 Per què és necessari acceptar aquesta Política de Protecció i Privadesa de Dades?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris posa a la seva disposició de manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè pugui conèixer el tipus de dades que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. manté sobre els seus clients potencials, clients i / o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades li reconeix com a persona afectada i com exercir aquests drets. Per això, amb l’enviament deliberat de les seves dades personals a través dels nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació comercial amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les seves dades personals tal com es descriu en aquesta política. Aquesta informació personal només s’utilitzarà per a les finalitats per a les quals ens l’ha facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens permetin fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-li que una negativa per part seva a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria dificultar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències greus a l’hora de prestar els diferents serveis prestats en virtut del contracte mercantil conclòs amb el contractant.

Si té qualsevol dubte sobre aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients Potencials, Clients i Proveïdors d’AUTOS MEDITERRANEO, S.A. , pot posar-se en contacte amb l’empresa a través de l’adreça facilitada en la primera secció “Responsable de Dades” i estarem encantats d’atendre’l i respondre les preguntes addicionals que ens vulgui fer.

9. Legislació aplicable

Aquestes Condicions es regiran en tot moment pel que estableix la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i privacitat.